Lubomír Přibyl
LITERATURA (výběr)

Články, recenze


František Dvořák: Lubomír Přibyl, Bulletin of International Graphic Art Society, New York 1962
Vladislav Merhaut: Přibyl=řád, Tvorba 15/1990
Zbyněk Sedláček: Lubomír Přibyl, Ateliér 19/1995
Jiří Valoch: Dvě možnosti jazyka geometrie, Ateliér 13/1998
Josef Hlaváček: Jiná geometrie, katalog, Mánes, Praha, 1991
Jiří Machalický: Česká grafika šedesátých let, katalog, Národní galerie v Praze, Praha, 1994
Jiří Machalický: Lubomír Přibyl, katalog, Galerie bratří Čapků, Praha, 1995
Jiří Fiala: Morfoskopie: Úvaha k obrazům Lubomíra Přibyla, Vesmír 11/1995
Poselství znaku/mezi písmem a obrazem: katalog, Praha, 1995
Zbyněk Sedláček: Lubomír Přibyl, Ateliér 19/1995
Mezi tradicí a experimentem, katalog, Muzeum umění, Olomouc, 1997
Mezinárodní bienále kresby a grafiky - Katowice, 1996, Ateliér 2/1997
Ralf Sziegoleit: Nachdenken uber den Raum - Lubomír Přibyl, Frankenpost 1. 12. 1998
Jan Kříž, text katalogu, Galerie Hollar, Praha
Hans-Dieter Fronz, Zeitgenossische Grafik, Badische Zeitung 7. 5. 1998
Jiří Machalický: Lubomír Přibyl - Grafika 1959-1998, katalog, GVU, Cheb 2001
Jiří Valoch: Klub konkrétistů dnes, Ateliér 19/2001
Morfomatické sítě. Výběr grafiky z let 1964-2002, Galerie University Palackého, Olomouc 2002
Jiří Machalický: Česká grafika, katalog, Mánes, Praha 2002
Sarah Brock: No color, no context, The Prague Post 20. 3. 2002
Gerhard Birghofer: Materialdrucke, Draht-Gips-Pappe-Seil, katalog Galerie K, Staufen 2003
Ralf Sziegoleit: Technik-Kunst-Kirche, Selber Tagblatt 14. 6. 2004
Hanna Cordes: Konkrete Kunst in st. Andreas, Selber Tagblatt, 16. 6. 2004
Barbel Luneberg: Anregende gleichzeitikait, Selber Tagblatt 17. 6. 2004
Markéta Kroupová: Grafika Lubomíra Přibyla, Ateliér 4/2005
Tomáš Pospiszyl: výňatek z článku Přibylova úhlopříčka - Poodkrytí dějin českého modernismu, Kulturní týdeník A2, číslo 11, 14. 3. 2007
Jaroslav Vanča: Neúhybná geometrie Lubomíra Přibyla, Týdeník Rozhlas 35/2007

Publikace

Jiří Siblík: Twentieth century Prints, Paul Hamlyn, London 1970
Jiří Machalický: Česká grafika XX. Století, Praha, 1997
Michael Třeštík (ed.): Kdo je kdo - Osobnosti české současnosti, Praha 1994, 2002, 2005
Simeona Hošková(ed.): Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let, Praha 1993
Alena Malá (ed.): Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003, díl XII,Ostrava 2003
Anděla Horová (ed.) Nová encyklopedie českého výtvarného umění (autor hesla Josef Hlaváček), Academia, Praha 1995
Rostislav Švácha - Marie Platovská (ed.), Dějiny českého výtvarného umění VI/2 1958-2000
str. 586-589, Academia, Praha 2007
Jiří Valoch: Lubomír Přibyl (monografie), nakladatelství Gallery, Praha 2006Lubomír Přibyl
© Ateliér FF design | Webmaster